BIES

Les boques d’incendis equipades o conegudes com BIES són uns dels elements més comuns en tot tipus de llocs com a hotels, hospitals, col·legis etc.. també en pàrquings, naus industrials i locals comercials.

Necessiten una connexió fixa a una xarxa d’aigua exclusiva per a serveis contra incendis. Els Bies sempre estaran senyalitzats i amb la seva etiqueta de manteniment a la vista, sempre en el seu interior per a la seva conservació i escrita amb retolador permanent. Sempre estarà senyalitzada i buidada de qualsevol obstacle.

BIES-45

La seva mànega és de 45 mm plana quan està buida d’aigua, quedant plegada íntegrament, cal desenrotllar-la del tot per poder utilitzar-la. Una de les seves puntes ira connectada a la vàlvula i l’altra a una llança graduable. La seva porta pot ser *acristalada o de metall encara que la acristalada és cada vegada menys habitual posar-la ja que representa un perill a ser utilitzada ja que cal trencar el cristall per fer ús del bie, corrent el risc de corts.

BIES-25

BIES-25

La seva mànega és de 25 mm rodona i semirigida, és a dir que no fa falta que aquest desplegada íntegrament per poder treure aigua, solament desenrotllant el necessari ja podem obrir la vàlvula i l’aigua passarà per la mànega .

En el seu interior hi ha:

 • Una mànega penjada i ben enrotllada en una devanadera.
 • Una llança graduable.
 • Una vàlvula de cort.
 • Un manòmetre que indiqui l’estat de la pressió a la xarxa (escala de 0 a 16 mínim)

Instal·lació Boca de Incendis

 • A menys de 5 m de les sortides de cada sector d’incendis
 • A menys de 50 m de la següent BIE més propera, protegint tot el sector.
 • El centre de la BIE, com a màxim, a 1,5 m del nivell del sòl
 • La xarxa de canonades haurà de proporcionar durant una hora, una pressió dinàmica mínima de 2 bar en la llança.

Mantenimient Boca de Incendis

 • Cada 3 mesos:Comprovació de la senyalització i lliure accés. Neteja dels elements i greixatge dels tancaments i frontisses.
 • Cada any: Comprovació dels components, assaig de la mànega, estanqueïtat del conjunt i comprovació del manòmetre.
 • Cada 5 anys: Prova hidrostàtica de la mànega a 15 kg/cm2

Uso Boca de Incendis

 • Obrir la porta
 • Obrir la clau de pas d’aigua (vàlvula)
 • Desenrotllar la mànega
 • Subjectar la llança-filtre i dirigir el doll cap a la base del foc.