La Detecció Automàtica d’Incendis realitza un treball de Vigilant de Seguretat, i permanentment estarà supervisant les zones que li van ser assignades, hi ha dos tipus de centrals, Convencionals i Analògiques

Central per a instal·lació analògica

A les instal·lacions analògiques, es pot identificar cada punt de la instal·lació, es poden fer zones convencionals incloses en el llaç, sirenes direccionals, i una quantitat de Combinacions limitades únicament per la capacitat de la central.

Central per a instal·lació convencional

Central para instalación convensional

Les instal·lacions convencionals, es poden separar únicament per zones d’incendi.