Electricitat Barcelona

Manteniment y Reparacions de Electricitat

Des de Electricitat Barcelona volem oferir-li el seu Contracte de Baixa Tensió en Comunitat de Propietaris, Garatges, Indústria, Col·legis, al millor preu.
D’acord a nou reglament de Baixa Tensió i a partir de la INSTRUCCIO 10/2005 tots els edificis d’Habitatges de mes de 100 Kw de potència màxima admissible i els garatges de més de 25 Vehicles han de realitzar les inspeccions periòdiques d’Electricitat Baixa Tensió.

En les escales de veïns s’han de revisar les instal·lacions de serveis comuns, així com les escomeses de l’edifici i les lineas d’enllaç, en els garatges s’han de revisar les instal·lacions pròpies de l’activitat, quadres elèctrics, Ventilació forçada, per ser un local amb el risc d’incendi o explosió, aquest risc ve provocat per l’estacionament dels Vehicles.

Loading...

INSTRUCCIÓ 10/2005 Aquesta, seria aplicable fins al 18 de setembre de 2010.

INSTRUCCIÓ 3-2010 Posteriorment i a causa del gran nombre d’instal·lacions que han de ser sotmeses a aquest procediment, es prorrogava el termini fins a 31 de Desembre de 2012, per a les instal·lacions que van fer la inspecció periòdica anterior a 19 de març de 2011.

INSTRUCCIÓ 9-2012 És la Instrucció que s’està aplicant actualment per a la Legalització d’Instal·lacions de Baixa Tensió en edificis de més de 100Kw de Potència màxima admissible i Garatges amb més de 25 vehicles, el procediment molt similar al que s’ha vingut aplicant fins ara, amb les instruccions anteriors.

Aquestes instal·lacions han de disposar d’un contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora, en MANTENENCIES, Grup Goderi S.L. empresa instal·ladora categoria especialista, disposem del personal tècnic propi qualificat i les eines necessàries per donar-li aquest servei al millor preu, des de Electricitat Barcelona volem oferir-li les revisions anuals de la instal·lació actualitzant el llibre de manteniment, programem les Inspeccions periòdiques amb l’entitat d’inspecció i control d’Indústria ECA, i si és necessari podem realitzar la legalització de la instal·lació ja que disposem d’Enginyers especialitzats en Electricitat i del personal qualificat per a aquests treballs.