Estudis de Consum Elèctric

Tots els nostres clients es poden beneficiar d’un estudi energètic sense cost, en el qual el client pot veure els consums existents en la seva instal·lació.
L’estudi energètic es compon dels següents passos.

  • Comprovació de la facturació.
  • Anàlisi dels consums de totes les línies i components de la instal·lació.
  • Estudi de les millores sobre la base de cost/estalvio.
  • Realització del pressupost millor adaptat.
  • Terminis d’amortització.