Manteniment Anual de Baixa Tensió

Realitzar els treballs de manteniment perllonga la vida de les Instal·lacions

S’eviten avaries fortuïtes i el propietari és coneixedor de l’estat de la instal·lació any rere any. A més, es realitzen mesuraments que alerten de possibles avaries i es crea un historial de funcionament de la instal·lació, molt útil per realitzar reparacions abans que es produeixi l’avaria, i així, evitar danys no desitjats.

 

Des del nostre equip tècnic els oferim els següents serveis de manteniment anual de Baixa Tensió.

Una vegada a l’any Revisió de:

 • Instal·lació elèctrica Comunitària.
 • Escomesa general.
 • Quadres Generals de Distribució elèctrica de baixa tensió.
 • Diferencials, Magneto-tèrmics.
 • Reparació de curt circuits, fugides de corrent i falsos contactes.
 • Il·luminació.
 • Il·luminació d’Emergència.
 • Bombes de buidatge.
 • Motors de Ventilació.
 • Maniobres.
 • Informi detallat de les incidències i estat de la instal·lació.

Durant l’any:

 • Reparacions d’avaries en la instal·lació de serveis comuns.
  • Aquestes s’atendran abans de les 24h des de la trucada en horari laboral.Queda inclòs el desplaçament i la primera hora de treball.