Comunitat de Propietaris

Després de 30 anys d’experiència en el nostre sector, la Comunitat de Propietaris, mereix una atenció especial.
Només treballem amb materials de primera qualitat que ens permeten oferir la Garantia de dos anys en materials i mà d’Obra.

Com a empresa Instal·ladora de manteniment, posem especial cura en aquest sentit, ja que, any rere any visitem al nostre client comprovant el perfecte funcionament de les instal·lacions, i considerem, que qualsevol reparació és una inversió.

Serveis Comunitat de Propietaris

  • Es realitzarà un Estudi de consum elèctric, amb les mesures correctores i els terminis d’amortització, gratuïtament, amb l’objectiu de reduir la factura elèctrica, finançament a 12 mesos sense despeses ni interessos, per a les reparacions d’aquestes correccions.

  • Cambi de Extintors de Pols al preu del Retimbrat, d’aquells extintors que troben complert els 5 o 20 anys.

  • Mantenimient de la Central de CO sense càrrec, en conjunt amb la Instal·lació de Detecció d’incendis, s’efectuarà el manteniment corresponent, revisió de la Central de CO i comprovació de les maniobres per a la renovació d’aire, comprovant el funcionament dels motors.

  • Estudi d’expedients de Inspeccions de ECA o ICIT no finalitzats per qualsevol motiu, per finalitzar-los al menor cost possible, si és necessari i procedeix, es podrà sol·licitar nova inspecció, en la qual es verificaran els defectes concretament, per a la seva reparació.

  • Para noves inspeccions, un Enginyer de l’empresa acompanyarà a l’Inspector, per definir exactament els defectes de la instal·lació, i legalitzar la instal·lació al menor cost possible, les Instal·lacions existents han de complir el Reglament de Baixa tensió que existia en el moment en què es va fer l’edifici, no el reglament actual.

L’Objectiu de les Inspeccions de Baixa Tensió, en edificis d’habitatges, denominats Comunitat de Propietaris, és evitar que ocorrin accidents derivats d’una instal·lació en mal estat o fora de les normatives en les quals va ser realitzada, per això és important dur-les a terme i sobretot corregir els defectes que s’observin, no és necessari canviar les instal·lacions, encara que també és veritat que en tant que sigui possible s’han d’anar millorant, no per reglament si no per la nostra pròpia seguretat.

 

Com Estalviar Llum en la Comunitat de Propietaris

Si vols més informació contacta amb el teu Administrador de Finques o prem. aquí