COFEM Detector de CO DCO.
Detector de CO capaç de mesurar la concentració de Monòxid de Carboni i de transmetre la lectura a la central de control, per al seu posterior procés
En el Sistema de Detecció de Monòxid de Carboni COsensor, els detectors s’alimenten i comuniquen amb la central a través d’una línia de dos fils.
Cada cicle d’operació de la central dura aproximadament 1 minut.
Durant el 99,7% d’aquest temps la central es limita a alimentar als detectors, i durant els últims 200 mseg. de cada cicle es realitza la lectura de la concentració de CO.
Les etapes de el Detector de CO DCO són Alimentació, Sensor, Control i caldeo del sensor, Processat de senyal i Senyalització.
La cobertura màxima de cada detector de CO és de 200 m .
Important: Els detectors de Monòxid de Carboni DCO TENEN POLARITAT.
Es recomana instal·lar els detectors de CO a una altura d’1,5 a 2 m.
Es recomana l’ús de cable amb una secció mínima d’1,5 mm i, en una distribució lineal de detectors, la longitud màxima del mateix per zona no ha d’excedir els 400 m. En el cas que la longitud del cable per zona excedeixi dels 400 m s’hauria d’usar cable d’una secció mínima de 2,5 mm.
El detector de CO està preparat per a instal·lacions amb tub de Ø16 mm.
Els detectors disposen d’un led de senyalització bicolor que ens indicarà:
LLUM VERDA: Indica el correcte funcionament de la secció de generació de polsos de caldeo i del sensor.
LLUM VERMELLA: Indica concentració de CO superior a 50 ppm.
D’acord amb la UNEIX 23300 es recomana canviar el sensor als 5 anys.
Tot el sistema compleix la norma UNEIX 23300 referent a Sistemes de control i mesura de la detecció de monòxid de carboni.