selecciona tot el text
Publicacions i notícies sobre Manteniment d’Extintors


Sistema de qualitat ISO 9001


Mesures de prevenció d’incendis en el llar

En *Mantenencies – Extintors ens preocupats per la seguretat contra incendis, i per això a continuació […]


Extintors d’acord als seus components químics

Els agents químics que componen la càrrega interna dels extintors, permeten apagar diferents classes de focs, d’acord […]


Revisió d’extintors

Tots els extintors són aparells de pressió i per tant necessiten d’operacions de revisió d’extintors com a […]


Importància de l’equipo contra incendis

Un incendi pot ser debastador i repercutir amb moltes pèrdues i risc per a les persones, per […]


Què saber sobre extintors

Quan es produeix la combustió d’algun material pel motiu que fos resulta importantíssim extingir el foc al […]

WordPress Video Lightbox