Importancia del equipo contraincendios

Un incendi pot ser debastador i repercutir amb moltes pèrdues i risc per a les persones, per aquestes causes és important estar previngut per actuar contra el foc en cases, cotxes o llocs on pugui existir un risc d’incendi, per això és necessari que compti amb un equip contra incendis.

El risc i l’amenaça pot aparèixer-se en qualsevol instant, per mal maneig de materials inflamables, problemes en instal·lacions elèctriques, distraccions o descuits, manejos de combustibles i líquids inflamables…etc. Estar previngut ha de ser el primer objectiu a tenir en compte davant qualsevol risc, explicant des de l’inici amb l’equip contra incendi adequat per a cada cas.

A continuació descrivim una sèrie de mesures per prevenir i ajudar a evitar riscos durant un incendi.
Classificant les mesures contra incendis en:

  • Mesures passives:
    És vital l’implementar un pas a pas de prevenció i control contra incendis, de manera que ajudi a l’evacuació de tot el personal present en cas de succeir un incendi, i resolgui mitjançant camins, escales i passadissos prèviament assenyalats.
  • Mesures actives:
    El comptar amb el suport de bon equip contra incendis, salvarà vides humanes, evitarà despeses per riscos de foc, i contindrà l’expansió del foc, sobretot si expliquem amb Detectors de fum
  • Pressurització de escales
  • Sistemes senyalització i alertes:
  • Extinguidores

l suport d’equip contra incendis juntament amb les mesures oportunes per a la prevenció d’incendis són essencials, no únicament per salvar vides i béns materials, sinó també àrees verdes i naturalesa. Evitem la propagació del foc i la seva propagació amb l’equip contra incendi adequat i necessari per a cada circumstància.

Contacti’ns i li assessorarem en tot el que necessiti