Els Extintors són un mitjà de Protecció Activa Contra Incendis

Existeixen Extintors de diferents capacitats i tipus, depenent de l’ús , destinació, ubicació o elements a protegir, els més comuns són els següents:

Extintors de pols, extintors de CO, extintors Hídrics, Extintors automàtics

Extintors de pols

Aquest tipus d’extintor, com mostra la figura és una eina o estri en què la pressió aquesta incorporada a l’envàs.

El funcionament s’inicia en l’activació de la maneta, que obre la vàlvula i mitjançant el tub sonda recull des del fons de l’envàs, l’agent extintor que pressionat pel nitrogen sec surt a l’exterior per la filtre difusor.

Característiques A-B-C

Focs tipus A

Fusta, carbó, palla, teixits, etc ..

Focs tipus B

Gasolines, olis, pintures etc ..
No condueix l’electricitat

Focs tipus C

Combustibles gasosos

Extintor de CO2

Partes extintor de co2

Aquest tipus d’extintor, com mostra la figura és una eina o estri en què la pressió aquesta està generada pel gas de CO2.

Els extintors de CO2 o de neu carbònica, són útils ja que al no combustionar ni alterar davant d’un altre tipus de matèria, No condueix el corrent elèctric. Actua contra el foc per expansió de l’oxigen sense generar cap tipus de residu.

Característiques A-B-C

Fuegos tipo B

Gasolines, olis, pintures etc ..
No condueix l’electricitat

L’ús d’un extintor pot salvar vides!

1-Els extintors en general tenen una anella de seguretat, el primer és estirar fort de l’anella de seguretat que està situada al costat de la maneta de l’extintor.
2.- Situar-se a uns 2 metres del foc per poder atacar-ho correctament.
3.- Encara que la situació de foc crea alarma i desconcert si és necessari parar-se a pensar uns segons abans d’actuar. Si buidem l’extintor o extintors a la babalà possiblement no aconseguim a pagar l’incendi i ja no tindrem més extintors.
4.- Una vegada situats a 2 metres del foc posicionar l’extintor de forma vertical.
5.- Descarregar l’extintor apuntant cap a la base de la flama, no cometre l’error d’apuntar a la flama pròpiament aquesta. En foc s’està originant a la base, que és on hem d’actuar. En descarregar l’extintor anar movent la mànega d’esquerra a dreta per abastar tota la base del foc.
6.- En exteriors sempre buidar l’extintor en la mateixa adreça que el vent.
7.- Mai donar-li l’esquena al foc mentre usem els extintors.
8.- Si tenim diversos extintors és molt més efectiu usar-los al mateix temps que d’un en un.
9.- Encara que hagi aconseguit apagar el foc buidi completament l’extintor per evitar que el foc es reprodueixi. Deixar mitja càrrega dins d’un extintor no serveix de res ja que aquest extintor cal recarregar-ho igualment.