Els Extintors són un mitjà de Protecció Activa Contra Incendis

Existeixen Extintors de diferents capacitats i tipus, depenent de l’ús , destinació, ubicació o elements a protegir, els més comuns són els següents:

Extintores de Polvo, Extintores de CO, Extintores Hidricos, Extintores automáticos

Característiques A-B-C

Extintor de Pols

Aquest tipus d'extintor, com a mostra la figura és una eina o utensili en el qual la pressió aquesta incorporada en l'envàs.

El funcionament s'inicia en l'activació de la maneta, que obre la vàlvula i através del tub sonda recull des del fons de l'envàs, l'agent extintor que pressionat pel nitrogen sec surt a l'exterior pel filtre difusor.

<!--:es-->Extintor de Polvo ABC 3kg, Extintor de Polvo ABC 6kg, Extintor de Polvo ABC 9kg, Extintor de Polvo ABC 25kg, Extintor de Polvo ABC 50kg<!--:--><!--:ca-->Extintor de Pols ABC 3kg, Extintor de Pols ABC 6kg, Extintor de Pols ABC 9kg, Extintor de Pols ABC 25kg, Extintor de Pols ABC 50kg<!--:-->

Mànega

Manòmetre

Filtre

Focs tipus A

Fusta, carbó, palla, teixits, etc..

Focs tipus B

Focs tipus C

Gasolines, olis, pintures etc..

Combustibles Gasosos

Maneta

Vàlvula

Nitrogen
Sec

Producte
Extintor

Tub Sonda

Característiques A-B-C

Extintor de CO2

Aquest tipus d'extintor, com a mostra la figura és una eina o utensili en el qual la pressió aquesta està generada pel gas de CO2.

Els extintors de CO2 o de neu carbònica, són útils ja que al no combustionar ni alterar-se davant un altre tipus de matèria, No condueix el corrent elèctric. Actua contra el foc per expansió de l'oxigen sense generar cap tipus de residu.
Extintor de CO 2kg, Extintor de CO 5kg, Extintor de CO 10kg

Focs tipus B

Gasolines, olis, pintures etc..
No condueix l'electricitat

Filtre
difusor
de Gas
CO2

Maneta

Vàlvula de
seguretat

CO2 en estat
Gasós

CO2 en estat
Líquid

Tub Sonda

L’ús d’un extintor pot salvar vides!

1-Els extintors en general tenen una anella de seguretat, el primer és estirar fort de l’anella de seguretat que està situada al costat de la maneta de l’extintor.
2.- Situar-se a uns 2 metres del foc per poder atacar-ho correctament.
3.- Encara que la situació de foc crea alarma i desconcert si és necessari parar-se a pensar uns segons abans d’actuar. Si buidem l’extintor o extintors a la babalà possiblement no aconseguim a pagar l’incendi i ja no tindrem més extintors.
4.- Una vegada situats a 2 metres del foc posicionar l’extintor de forma vertical.
5.- Descarregar l’extintor apuntant cap a la base de la flama, no cometre l’error d’apuntar a la flama pròpiament aquesta. En foc s’està originant a la base, que és on hem d’actuar. En descarregar l’extintor anar movent la mànega d’esquerra a dreta per abastar tota la base del foc.
6.- En exteriors sempre buidar l’extintor en la mateixa adreça que el vent.
7.- Mai donar-li l’esquena al foc mentre usem els extintors.
8.- Si tenim diversos extintors és molt més efectiu usar-los al mateix temps que d’un en un.
9.- Encara que hagi aconseguit apagar el foc buidi completament l’extintor per evitar que el foc es reprodueixi. Deixar mitja càrrega dins d’un extintor no serveix de res ja que aquest extintor cal recarregar-ho igualment.